Inginer de Risc

 • Dezvoltă planul de management al riscului
 • Identifică riscurile inițiale
 • Modifică planificarea iniţială în funcție de erorile identificate. Lucrează împreună cu planificatorul de proiect
 • Discută constant cu părțile implicate (echipa de management a proiectului, subcontractori, furnizori etc.)
 • Realizează estimarea în punct minim, cel mai probabil și maxim pentru obiectivele setate
 • Identifică amenințările (evenimente negative) și a oportunitățile (evenimente pozitive)
 • Se ocupă de prioritizarea riscurilor prin evaluarea probabilității apariției și impactul riscurilor asupra obiectivelor proiectului (Pre-Mitigare)
 • Realizează matricea probabilitate – impact
 • Planifică răspunsului la risc
 • Stabileşte metodele de mitigare a riscurilor
 • Estimează costurile acțiunilor de mitigare
 • Evaluează probabilitatea de apariție și a impactului riscului asupra obiectivelor proiectului după mitigare
 • Realizează analiza probabilistică de planificare și cost
 • Evaluează șansele de finalizare a proiectului la data stabilită şi cu bugetul estimat
 • Compară scenariilor pre/post mitigare și asistă managerul de proiect în procesului de luare a deciziei
 • Monitorizează și menţine controlul riscurilor:
  • Monitorizare, control și actualizare a registrului de risc
  • Asigurarea implementării planurilor de răspuns la risc
  • Monitorizarea riscurilor reziduale
  • Înregistrarea de noi riscuri