Lider echipa de proiect

  • Informează managerul de proiect, la intervale regulate, cu privire la progresul proiectului, realizări, potenţialele probleme si soluţii recomandate
  •  Conduce şi gestionează implementarea deciziilor care influenţează zone funcţionale şi tehnice
  • Gestionează toate activităţile de control ale proiectelor, inclusiv planificare, bugetare, managementul riscului, raportare, controlul documentelor, managementul schimbărilor, suport în administrarea contractelor şi a serviciilor
  • Analizează variaţiile de cost ale proiectului de referinţă şi comunică motivele apariţiei variaţiilor, oferind soluţii de mitigare către managerul de proiect
  • Revizuieşte performanţa contractorului din punct de vedere al planificării şi recomandă acţiuni corective dacă este cazul
  • Asigură o evaluare precisă şi consistentă a tuturor activităţilor echipelor de planificare şi control al costurilor
  • Responsabil pentru acurateţea datelor de intrare pentru rapoartele de management
  • Îmbunătăţeşte utilizarea sistemelor informatice, precum Primavera, şi a tehnicilor de analiză de risc, în cadrul organizaţiei şi a principalilor contractori
  • Se asigură că modul de evaluare şi gestionare al riscurilor este făcut conform strategiilor proiectului şi a necesităţilor de business