Planificator proiect

 • Asigură implementarea și conformarea cu standardele internaționale de management de proiect
 • Planifică și urmărește activitățile în colaborare cu alți membri ai echipei (manager de proiect și alți planificatori)
 • Raportează periodic managerului de proiect starea și evoluția proiectului
 • Stabilește metodologia privind măsurarea progresului aferent proiectului
 • Coordonează activitățile de planificare și raportare
 • Realizează planificarea activităţilor necesare fiecărei etape a proiectului (inclusiv în ceea ce privește compatibilitatea și necesitatea instrumentelor software)
 • Planifică în detaliu activităţile aferente proiectului (i.e. după disciplină/zonă, după subcontractori/furnizori, cu identificarea interfețelor dintre diferiți subcontractori/furnizori care lucrează în aceeași zonă, etc.)
 • Planifică și controlează curbele de progres fizic (curbe S) ale fazelor proiectului (ex. după disciplină, zonă, subcontractor) în concordanță cu procedurile companiei
 • Realizează, analizează și colecteaza rapoartele detaliate de progres
 • Realizează și verifică graficele proiectului incluzând toate fazele, de la proiectare și construcție, la recepție și punere în funcțiune
 • Elaborează analiza drumului critic
 • Realizează analiza graficului “la date optimiste” și/sau “la date pesimiste”, precum și managementul marjelor de timp
 • Realizează analize de productivitate a muncii
 • Realizează histograme de încărcare (i.e. după discipline/zonă, subcontractor/furnizor, etc.)
 • Revizuiește datele actuale/ prognozate vs datele de referință, cu identificarea/sugerarea acțiunilor posibile de recuperare și/sau reducere a impactului și/sau accelerarea sa
 • Realizează raportări săptămânale/ lunare în concordanță cu cerințele și standardele organizației
 • Revizuiește și analizează graficul de detaliu și raportul de progres, transmise de subcontractori și/sau furnizori
 • Participă la toate ședințele periodice de progres/revizuire, în concordanță cu cerințele și nevoile clientului