Specialist Control Documente

  • Coordonează activitățile de control al documentelor, inclusiv distribuția documentelor, urmărirea și raportarea procesului de revizuire a documentelor, pentru a facilita activitățile grupului
  • Gestionează activitățile de arhivare pentru documentele verificate și validate
  • Elaborează și asociază procesele diferitelor activități sub coordonarea managerului de linie
  • Folosește bazele de date ale departamentului pentru urmărirea, gestionarea și controlul documentelor emise
  • Realizează controlul documentelor și activitățile privind managementul calității
  • Gestionează procedurile de păstrare a documentelor și controlul schimbărilor documentelor
  • Raportează performanța modului de funcționare a sistemului de control al documentelor pentru revizuirea și îmbunătățirea sistemului de control al documentelor