Specialist Estimare si Monitorizare Costuri

 • Se informează cu privire la procedurile organizației privind procesele de estimare și monitorizare a costurilor și își desfășoară activitatea în concordanță cu acestea
 • Generează lunar rapoarte de cost incluzând angajamentele, cheltuielile actuale și costul total la finalizarea proiectului
 • Realizează rapoarte de cost la intervale regulate atenționând managerul, într-un timp cât mai scurt, cu privire la posibilele depășiri de costuri, pentru a putea stabili acțiuni corective
 • Evidențiază zonele problematice și cele care necesită îmbunătățiri
 • Prezintă managerului de proiect și altor părți interesate, prognoze riguroase ale costurilor proiectului, defalcate în intervale de timp
 • Conduce/participă activ în toate ședințele de progres și workshopuri de revizuire
 • Actualizează registrul schimbărilor, reținând toate documentele semnate, pentru a ajuta procesul de management al schimbării
 • Sprijină liderul echipei de proiect în livrarea documentelor proiectului
 • Răspunde la cereri de informații, analiză de date și materiale de prezentare la interval lunar și trimestrial
 • Revizuiește costurile în raport cu progresul proiectului, evaluând impactul unei depășiri a bugetului prin realizarea unei analize de previzionare
 • Asistă la setarea proiectului/elor cu ajutorul sistemelor computerizate în formatele agreate
 • Se asigură că raportul periodic este actualizat cu date relevante și expediat la timp
 • Revizuiește angajamentele și informațiile legate de costuri, prin introducerea datelor în sistemul computerizat de raportare