Curs Managementul Riscurilor

04 – 05 iunie 2015, Bucureşti

În perioada 04 – 05 iunie 2015, Infinity Business Center a organizat cursul Managementul Riscurilor.

Cursul oferă noțiuni aprofundate de managementul riscurilor și parcurge toate etapele necesare analizei de risc, pornind de la stabilirea contextului de implementare a managementului riscurilor în organizație și până la monitorizarea și controlul riscurilor.

Studiile de caz, bazate pe o experiență de implementare de peste 10 ani, în companii din industriile – construcții și inginerie, petrol și gaze, infrastructură, dau acestui curs garanția unei valori adăugate dincolo de conceptele teoretice. Cursanții vor dobândi, pe lângă însușirea unei metodologii agreate internațional și o parte din lecțiile învățate din analiza riscurilor a peste 50 de proiecte cu un buget cumulat mai mare de un miliard de euro.

Scop

 • Creșterea nivelului de performanță a managementului de proiecte/portofolii derulate de organizație, utilizând principiile analizei de risc.

Cui se adresează:

 • managerilor de proiecte și programe
 • personalului implicat în managementul proiectelor
 • tuturor celor interesați de implementarea proceselor de management al riscurilor

Obiective

 • Dobândirea cunoștințelor de bază în managementul riscurilor
 • Stabilirea bazei pentru implementarea conceptelor de management al riscurilor în organizație
 • Însușirea tehnicilor de identificare și evaluare a riscurilor ce pot influența obiectivele proiectelor
 • Întocmirea și gestionarea registrului de riscuri
 • Identificarea acțiunilor de diminuare a impactului riscurilor asupra obiectivelor proiectului
 • Ințelegerea mecanismelor analizei probabilistice – Monte Carlo

Structura cursului

Ziua 1

 • Managementul riscurilor – arie de expertiză a managementului de proiect
 • Metodologia standard de management al riscurilor
 • Planificarea procesului de management al riscului
 • Identificarea riscurilor, reguli și tehnici de identificare a riscurilor
 • Tehnici de diagramare (diagrama Ishikawa, diagrame de proces, diagrame de influență)
 • Registrul de riscuri
 • Evaluarea riscurilor
 • Analiza calitativă
 • Matricea Probabilitate-Impact, prioritizarea riscurilor

Ziua 2

 • Analiza cantitativă a riscurilor (EMV, Arborele decizional, Simularea Monte Carlo)
 • Estimarea în trei puncte a duratei activităților
 • Probabilitatea de realizare a obiectivelor, probabilități de referință
 • Planificarea răspunsului la risc
 • Strategii de răspuns la risc
 • Analiza Cost-Beneficiu
 • Monitorizarea și controlul riscurilor
 • Reevaluarea riscurilor
 • Raportarea (histograme, diagrame Tornado, diagrame Scatter-Plot)

Speaker

Horia Bărbuță, PMP – Expert în managementul proiectelor, trainer și consultant cu o experiență vastă de lucru în proiecte de Construcții, Telecomunicații, Oil&Gas și IT.

Participanții la acest curs vor primi GRATUIT o licență a aplicației RiskALERT Trial cu o valabilitate de trei luni.

RiskALERT este o aplicație informatică interactivă de gestionare a riscurilor unui proiect sau portofoliu de proiecte, prin alertarea din timp asupra apropierii unui posibil moment de materializare a unui risc. De asemenea, RiskALERT se adresează procesului de management al riscurilor la nivelul organizației, facilitând identificarea și evaluarea riscurilor care pot să impacteze procesele de business din fiecare departament și/sau divizie.

Comments are closed.