Curs practic Managementul Proiectelor de Constructii utilizand Primavera P6

 

project centric

În perioada 29 iunie – 02 iulie 2015, Infinity Business Center a lansat Cursul cu aplicabilitate practică în Managementul Proiectelor de Construcții utilizând Primavera P6.

Cursul se adresează tuturor părților interesate în realizarea unei construcții civile sau industriale, fie că este vorba despre investitor, antreprenor general sau consultantul în managementul proiectelor.

Ca element de noutate, cursul este structurat pe modelul “Project Centric”, având în centrul atenției un studiu de caz concret în jurul căruia se vor consolida elementele practice și teoretice, precum și instrumentele software pentru planificare și analiza de risc.

Exemplele practice parcurg întreg ciclul de viață al unui proiect de la stadiul de concept până la proiectarea de detaliu și execuția propriu-zisă. Schimbările soluțiilor de proiectare sau detalierea planurilor pe parcursul execuției, reprezintă un factor extrem de sensibil care poate avea un impact major asupra bugetului și termenelor de execuție.

Prin gestionarea riguroasă a schimbărilor față de planul de referință, prin replanificare și prin detalierea planificării, atunci când apar detalii de execuție, pot fi evitate depășirile de buget și termen. În același timp, această abordare poate constitui o armă veritabilă în eventuale dispute între părțile contractuale.

Ce oferim cursanților noștri?

Cursanții vor căpăta deprinderi practice privind definirea scopului proiectului, folosind structura de defalcare a activităților (WBS), estimarea duratelor și costurilor activităților, întocmirea graficului de proiect folosind ca instrument de planificare Primavera P6. Totodată, vor fi prezentate cele mai bune practici în planificarea și estimarea proiectului. Un loc aparte în cadrul cursului îl va ocupa analiza de risc, cu accent pe partea practică.

Condiții de desfășurare a cursului:

  • Durata cursului: 4 zile, în intervalul orar 09.00 – 17.00
  • Modul de predare: interactiv
  • Locație: București – centrul de instruire pus la dispoziție de Infinity Business sau opțional la sediul clientului (pentru mai mult de 5 participanți)
  • Metoda de lucru: metodologie bazată pe experiența practică în proiecte

Lectori:

Horia Bărbuță, PMP – Expert în managementul proiectelor, trainer și consultant cu o experiență vastă de lucru în proiecte de Construcții, Telecomunicații, Petrol și Gaze și IT
Virgil Andrei – Inginer de planificare și monitorizare a proiectelor.
Radu Beșliu, Inginer proiectant – Consultant tehnic cu o experiență vastă în proiectarea și managementul lucrărilor de construcții.