Gestionarea proactiva a riscurilor, un aspect vital in reusita proiectelor

Slaba gestionare a riscurilor este în prezent o problemă arzătoare în managementul de proiect, aceasta fiind considerată un aspect important care contribuie la eșecul proiectelor, printre altele cum ar fi: definirea incompletă a sferei de cuprindere a proiectului, identificarea parțială sau neimplicarea tuturor părților interesate, proiectarea inadecvată, estimările nerealiste, nedefinirea clară a rolurilor și a responsabilităților în cadrul echipei de proiect, planificarea defectuoasă, urmărirea necorespunzătoare a proiectului, managementul deficitar al proiectului în ansamblu, etc.

Articolul de față se concentrează pe modul în care managementul defectuos al riscurilor duce la eșecul proiectelor și examinează, de asemenea, ceea ce ar trebui întreprins pentru a depăși această problemă. În general, este vorba despre trei aspecte care caracterizează un management de proiect deficitar în ceea ce privește riscul:

  • Imposibilitatea de a gândi în perspectivă și de a prevedea și aborda problemele potențiale
  • Managementul riscurilor este văzut ca o activitate independentă, mai degrabă decât ca o parte integrantă a procesului de planificare
  • Riscurile, problemele și situațile dificile se confundă și nu mai pot fi separate și analizate

Citește mai mult…

Comments are closed.